SFS 2021:537 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

SFS2021-537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:LGNVPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:LGNVPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ETUGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:126) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 6 och 17 �� f�rordningen (2021:126) om <br/>omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 20211 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 �</b>2 F�r att omst�llningsst�d ska f� l�mnas kr�vs �ven att </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. nedg�ngen i f�retagets nettooms�ttning f�r st�dperioden s� gott som</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uteslutande �r orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�retagets nettooms�ttning uppgick till minst 250 000 kronor under det</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re den 1 maj 2020, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. st�det f�r st�dperioden, ber�knat enligt 1219 ��, uppg�r till minst</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�retaget under perioden april 2020oktober 2021 inte verkst�ller ett</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">beslut om vinstutdelning, gottg�relse, f�rv�rv av egna aktier eller minskning <br/>av aktiekapitalet, den bundna �verkursfonden eller reservfonden f�r <br/>�terbetalning till aktie�garna eller medlemmarna, och ett s�dant beslut om <br/>v�rde�verf�ring inte heller fattas av f�retagets st�mma, styrelse eller <br/>motsvarande organ under denna period, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�retaget har gjort vad som sk�ligen kan kr�vas f�r att utt�mma</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">m�jligheterna till f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och liknande ers�ttning <br/>samt annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana fasta <br/>kostnader som st�det ber�knas p�, </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�retaget inte har tagit emot annat statligt st�d f�r s�dana fasta</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kostnader som st�det ber�knas p�, </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. f�retaget inte �r ett s�dant f�retag som lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag till�mpas p� och inte <br/>heller �r en utl�ndsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver <br/>verksamhet i Sverige genom en filial, och </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">8. ans�kan om st�d har inkommit till Skatteverket<br/> senast den 30 april 2021, om ans�kan avser en s�dan st�dperiod som</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anges i 4 � f�rsta stycket 13, </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"> senast den 30 juni 2021, om ans�kan avser en s�dan st�dperiod som</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anges i 4 � f�rsta stycket 4, och </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"> under perioden 3 maj till och med 30 juni 2021, om ans�kan avser en</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan st�dperiod som anges i 4 � f�rsta stycket 5. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�kenskaps�ret som avses i f�rsta stycket 2 �r l�ngre eller kortare �n </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tolv m�nader, ska kravet p� minsta nettooms�ttning justeras i motsvarande <br/>m�n. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2021:232. <br/>2 Senaste lydelse 2021:232. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:537</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:537</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�retaget ing�r i en koncern av s�dant slag som anges i 1 kap. 4 � </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">�rsredovisningslagen (1995:1554) g�ller vad som anges om v�rde-<br/>�verf�ringar i f�rsta stycket 4 �ven det eller de moderf�retag till f�retaget <br/>som ing�r i koncernen. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som anges om annat statligt st�d i f�rsta stycket 5 g�ller inte st�d </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">enligt f�rordningen (2021:143) om oms�ttningsst�d till enskilda <br/>n�ringsidkare f�r augusti 2020juni 2021 eller f�rordningen (2021:208) om <br/>oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>17 �</b>3 Omst�llningsst�det ska minskas med belopp som f�retaget f�tt eller <br/>kommer att f� i </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund f�r pr�vningen av om <br/>f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dana fasta kostnader som st�det ber�knas p�, eller </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r pr�vningen av om f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�retaget i egenskap av hyresg�st har ing�tt ett s�dant avtal om rabatt </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">p� hyran som ger hyresv�rden r�tt till st�d enligt f�rordningen (2021:273) <br/>om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under f�rsta <br/>kvartalet 2021, ska omst�llningsst�det �ven minskas med belopp som <br/>hyresv�rden har f�tt eller kommer att f� i st�d p� grund av hyresrabatten. En <br/>s�dan minskning ska dock endast ske till den del som st�det avser hyra som <br/>enligt 15 � ska anses bel�pa sig p� st�dperioden. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket 3 ska inte till�mpas p� st�d enligt f�rordningen (2021:143) </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r augusti 2020juni 2021 <br/>eller f�rordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r <br/>mars 2020juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Niklas Ekstrand <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">3 Senaste lydelse 2021:404. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:126) om

omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 6 och 17 �� f�rordningen (2021:126) om
omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 20211 ska ha f�ljande lydelse.

6 �2 F�r att omst�llningsst�d ska f� l�mnas kr�vs �ven att

1. nedg�ngen i f�retagets nettooms�ttning f�r st�dperioden s� gott som

uteslutande �r orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. f�retagets nettooms�ttning uppgick till minst 250 000 kronor under det

r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re den 1 maj 2020,

3. st�det f�r st�dperioden, ber�knat enligt 1219 ��, uppg�r till minst

5 000 kronor,

4. f�retaget under perioden april 2020oktober 2021 inte verkst�ller ett

beslut om vinstutdelning, gottg�relse, f�rv�rv av egna aktier eller minskning
av aktiekapitalet, den bundna �verkursfonden eller reservfonden f�r
�terbetalning till aktie�garna eller medlemmarna, och ett s�dant beslut om
v�rde�verf�ring inte heller fattas av f�retagets st�mma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

5. f�retaget har gjort vad som sk�ligen kan kr�vas f�r att utt�mma

m�jligheterna till f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och liknande ers�ttning
samt annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana fasta
kostnader som st�det ber�knas p�,

6. f�retaget inte har tagit emot annat statligt st�d f�r s�dana fasta

kostnader som st�det ber�knas p�,

7. f�retaget inte �r ett s�dant f�retag som lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag till�mpas p� och inte
heller �r en utl�ndsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

8. ans�kan om st�d har inkommit till Skatteverket
 senast den 30 april 2021, om ans�kan avser en s�dan st�dperiod som

anges i 4 � f�rsta stycket 13,

 senast den 30 juni 2021, om ans�kan avser en s�dan st�dperiod som

anges i 4 � f�rsta stycket 4, och

 under perioden 3 maj till och med 30 juni 2021, om ans�kan avser en

s�dan st�dperiod som anges i 4 � f�rsta stycket 5.

Om r�kenskaps�ret som avses i f�rsta stycket 2 �r l�ngre eller kortare �n

tolv m�nader, ska kravet p� minsta nettooms�ttning justeras i motsvarande
m�n.

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2021:232.
2 Senaste lydelse 2021:232.

SFS

2021:537

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:537

Om f�retaget ing�r i en koncern av s�dant slag som anges i 1 kap. 4 �

�rsredovisningslagen (1995:1554) g�ller vad som anges om v�rde-
�verf�ringar i f�rsta stycket 4 �ven det eller de moderf�retag till f�retaget
som ing�r i koncernen.

Vad som anges om annat statligt st�d i f�rsta stycket 5 g�ller inte st�d

enligt f�rordningen (2021:143) om oms�ttningsst�d till enskilda
n�ringsidkare f�r augusti 2020juni 2021 eller f�rordningen (2021:208) om
oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020juni 2021.

17 �3 Omst�llningsst�det ska minskas med belopp som f�retaget f�tt eller
kommer att f� i

1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund f�r pr�vningen av om
f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �,

2. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dana fasta kostnader som st�det ber�knas p�, eller

3. annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund

f�r pr�vningen av om f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �.

Om f�retaget i egenskap av hyresg�st har ing�tt ett s�dant avtal om rabatt

p� hyran som ger hyresv�rden r�tt till st�d enligt f�rordningen (2021:273)
om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under f�rsta
kvartalet 2021, ska omst�llningsst�det �ven minskas med belopp som
hyresv�rden har f�tt eller kommer att f� i st�d p� grund av hyresrabatten. En
s�dan minskning ska dock endast ske till den del som st�det avser hyra som
enligt 15 � ska anses bel�pa sig p� st�dperioden.

F�rsta stycket 3 ska inte till�mpas p� st�d enligt f�rordningen (2021:143)

om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r augusti 2020juni 2021
eller f�rordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r
mars 2020juni 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:404.

;