SFS 2021:539 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

SFS2021-539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:SPRFBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SPRFBJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1966:742) om hotell- och </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>pensionatr�relse </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 6 � lagen (1966:742) om hotell- och <br/>pensionatr�relse2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 �</b>3 Om en tillst�ndshavare avlider, f�rs�tts i konkurs eller f�r en <br/>f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken med uppdrag som omfattar <br/>r�relsen, f�r r�relsen forts�ttas under h�gst ett �r. Om r�relsen forts�tter, ska <br/>det finnas en f�rest�ndare enligt 3 � f�r denna. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det inte redan finns en godk�nd f�rest�ndare, ska inom tv� m�nader </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">fr�n d�dsfallet, konkursbeslutet eller beslutet om f�rvaltare en ans�kan <br/>g�ras om godk�nnande av f�rest�ndare. Godk�nns inte f�rest�ndaren, ska <br/>Polismyndigheten l�mna den som driver r�relsen tillf�lle att inom viss tid <br/>ans�ka om godk�nnande av en annan f�rest�ndare. Godk�nns inte heller den <br/>andra f�rest�ndaren, anses tillst�ndet ha upph�rt att g�lla tre veckor efter det <br/>att beslutet i �rendet fick laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte den ans�kan som avses i andra stycket g�rs inom f�reskriven tid, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anses tillst�ndet f�r r�relsen ha upph�rt att g�lla den dag d� tiden gick ut. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. Den �ldre lydelsen av 6 � g�ller fortfarande n�r en tillst�ndshavare har</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsatts i konkurs f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Peter Lindstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr 2020/21:318. <br/>2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599. <br/>3 Senaste lydelse 2014:607. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:539</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">8 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1966:742) om hotell- och

pensionatr�relse

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 6 � lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatr�relse2 ska ha f�ljande lydelse.

6 �3 Om en tillst�ndshavare avlider, f�rs�tts i konkurs eller f�r en
f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken med uppdrag som omfattar
r�relsen, f�r r�relsen forts�ttas under h�gst ett �r. Om r�relsen forts�tter, ska
det finnas en f�rest�ndare enligt 3 � f�r denna.

Om det inte redan finns en godk�nd f�rest�ndare, ska inom tv� m�nader

fr�n d�dsfallet, konkursbeslutet eller beslutet om f�rvaltare en ans�kan
g�ras om godk�nnande av f�rest�ndare. Godk�nns inte f�rest�ndaren, ska
Polismyndigheten l�mna den som driver r�relsen tillf�lle att inom viss tid
ans�ka om godk�nnande av en annan f�rest�ndare. Godk�nns inte heller den
andra f�rest�ndaren, anses tillst�ndet ha upph�rt att g�lla tre veckor efter det
att beslutet i �rendet fick laga kraft.

Om inte den ans�kan som avses i andra stycket g�rs inom f�reskriven tid,

anses tillst�ndet f�r r�relsen ha upph�rt att g�lla den dag d� tiden gick ut.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. Den �ldre lydelsen av 6 � g�ller fortfarande n�r en tillst�ndshavare har

f�rsatts i konkurs f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr 2020/21:318.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.
3 Senaste lydelse 2014:607.

SFS

2021:539

Publicerad
den

8 juni 2021

;