SFS 2021:543 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2021-543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.