SFS 2021:545 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2021-545.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BHMNZR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BHMNZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 21 kap. 13 � lagen (2018:672) om <br/>ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>21 kap. <br/>13 �</b> Om f�reningen har f�rsatts i konkurs p� en ans�kan som har gjorts <br/>innan den tid som anges i 12 � har g�tt ut, f�r konkursboet f�ra en talan enligt <br/>13 �� trots 6, 7 och 9 ��. Efter utg�ngen av den tid som anges i 12 � f�r en <br/>s�dan talan dock inte v�ckas senare �n sex m�nader fr�n konkursbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. Den �ldre lydelsen av 21 kap. 13 � g�ller fortfarande n�r en f�rening</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">har f�rsatts i konkurs f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Erik H�llstr�mer <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:545</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">8 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 21 kap. 13 � lagen (2018:672) om
ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.

21 kap.
13 �
Om f�reningen har f�rsatts i konkurs p� en ans�kan som har gjorts
innan den tid som anges i 12 � har g�tt ut, f�r konkursboet f�ra en talan enligt
13 �� trots 6, 7 och 9 ��. Efter utg�ngen av den tid som anges i 12 � f�r en
s�dan talan dock inte v�ckas senare �n sex m�nader fr�n konkursbeslutet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. Den �ldre lydelsen av 21 kap. 13 � g�ller fortfarande n�r en f�rening

har f�rsatts i konkurs f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

SFS

2021:545

Publicerad
den

8 juni 2021

;