SFS 2021:546 Förordning om upphävande av förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

SFS2021-546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1979:802) om dagbok

och akter i konkursärenden och ärenden om

företagsrekonstruktion

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (1979:802) om dagbok och akter i
konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion1 ska upphöra att
gälla vid utgången av juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:782.

SFS

2021:546

Publicerad
den

8 juni 2021