SFS 2021:549 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

SFS2021-549.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:271) om mål och

ärenden i allmän domstol

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden
i allmän domstol ska ha följande lydelse.

4 §1 Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i
dagböcker. Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
registreringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:579. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2021:549

Publicerad
den

8 juni 2021