SFS 2021:551 Förordning om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

SFS2021-551.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:RBUPGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:RBUPGA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:154) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Skatteverket </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2017:154) med instruktion <br/>f�r Skatteverket </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 17 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, och n�rmast f�re 17 a � en </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b>1 Styrelsen best�r av h�gst �tta ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Delegering <br/>17 a �</b> Styrelsen f�r �verl�ta till myndighetschefen att besluta om mindre <br/>�ndringar i arbetsordningen och om f�reskrifter som inte har s�rskild <br/>principiell betydelse eller annars �r av st�rre vikt. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 22 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria �hrling <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2018:395. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:551</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">9 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:154) med instruktion f�r

Skatteverket

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2017:154) med instruktion
f�r Skatteverket

dels att 17 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, och n�rmast f�re 17 a � en

ny rubrik av f�ljande lydelse.

17 �1 Styrelsen best�r av h�gst �tta ledam�ter.

Delegering
17 a �
Styrelsen f�r �verl�ta till myndighetschefen att besluta om mindre
�ndringar i arbetsordningen och om f�reskrifter som inte har s�rskild
principiell betydelse eller annars �r av st�rre vikt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 22 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:395.

SFS

2021:551

Publicerad
den

9 juni 2021

;