SFS 2021:555 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

SFS2021-555.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:CQGIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:SOIAAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:OUMSCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>med kompletterande best�mmelser till EU:s </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>cybers�kerhetsakt </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/881 av den 17 april <br/>2019 om Enisa (Europeiska unionens cybers�kerhetsbyr�) och om <br/>cybers�kerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och <br/>om upph�vande av f�rordning (EU) nr 526/2013 (cybers�kerhetsakten). </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen (EU) 2019/881 ben�mns i denna f�rordning EU:s </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">cybers�kerhetsakt. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen inneh�ller ocks� best�mmelser i anslutning till lagen </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2021:553) med kompletterande best�mmelser till EU:s cybers�kerhetsakt. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b> F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Nationell myndighet f�r cybers�kerhetscertifiering <br/>3 �</b> F�rsvarets materielverk �r nationell myndighet f�r cybers�kerhets-<br/>certifiering enligt lagen (2021:553) med kompletterande best�mmelser till <br/>EU:s cybers�kerhetsakt. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> F�rsvarets materielverk �r nationell representant enligt artikel 62.2 i <br/>EU:s cybers�kerhetsakt. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b> Vid F�rsvarets materielverk finns ett ackrediterat organ f�r bed�mning <br/>av �verensst�mmelse enligt artikel 60.2 i EU:s cybers�kerhetsakt. </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b> Det ackrediterade organet f�r bed�mning av �verensst�mmelse vid <br/>F�rsvarets materielverk �r inte underst�llt myndighetschefen n�r det <br/>bedriver verksamhet enligt EU:s cybers�kerhetsakt. </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Verkst�llighet av sanktionsavgifter <br/>7 �</b> Om betalningsansvaret har upph�vts genom ett beslut som f�tt laga <br/>kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. F�r sanktionsavgift som betalas <br/>tillbaka betalas �ven r�nta enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) f�r tiden fr�n den <br/>dag d� avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:555</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">11 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:555</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">PETER HULTQVIST </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Diamant <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

med kompletterande best�mmelser till EU:s

cybers�kerhetsakt

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/881 av den 17 april
2019 om Enisa (Europeiska unionens cybers�kerhetsbyr�) och om
cybers�kerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och
om upph�vande av f�rordning (EU) nr 526/2013 (cybers�kerhetsakten).

F�rordningen (EU) 2019/881 ben�mns i denna f�rordning EU:s

cybers�kerhetsakt.

F�rordningen inneh�ller ocks� best�mmelser i anslutning till lagen

(2021:553) med kompletterande best�mmelser till EU:s cybers�kerhetsakt.

2 � F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

Nationell myndighet f�r cybers�kerhetscertifiering
3 �
F�rsvarets materielverk �r nationell myndighet f�r cybers�kerhets-
certifiering enligt lagen (2021:553) med kompletterande best�mmelser till
EU:s cybers�kerhetsakt.

4 � F�rsvarets materielverk �r nationell representant enligt artikel 62.2 i
EU:s cybers�kerhetsakt.

5 � Vid F�rsvarets materielverk finns ett ackrediterat organ f�r bed�mning
av �verensst�mmelse enligt artikel 60.2 i EU:s cybers�kerhetsakt.

6 � Det ackrediterade organet f�r bed�mning av �verensst�mmelse vid
F�rsvarets materielverk �r inte underst�llt myndighetschefen n�r det
bedriver verksamhet enligt EU:s cybers�kerhetsakt.

Verkst�llighet av sanktionsavgifter
7 �
Om betalningsansvaret har upph�vts genom ett beslut som f�tt laga
kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. F�r sanktionsavgift som betalas
tillbaka betalas �ven r�nta enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) f�r tiden fr�n den
dag d� avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juni 2021.

SFS

2021:555

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

SFS

2021:555

2

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(F�rsvarsdepartementet)

;