SFS 2021:558 Lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter

SFS2021-558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JGLVLW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YFYHNS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 6 �� lagen (2011:866) om <br/>flygplatsavgifter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1</b> <b>�</b> Denna lag genomf�r Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter. Dessutom regleras <br/>s�dana fr�gor om flygplatsavgifter som inte omfattas av direktivet. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 �</b> Flygplatsens ledningsenhet ska utforma flygplatsavgifterna s� att alla <br/>flygplatsanv�ndare behandlas p� ett likv�rdigt s�tt. En differentiering av <br/>avgifterna f�r dock f�rekomma om det sker med h�nsyn till fr�gor av allm�nt <br/>och generellt intresse. De kriterier som anv�nds f�r en s�dan differentiering <br/>ska vara relevanta och objektiva samt redovisas p� ett �ppet s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att flygplatsavgifter ska </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">differentieras av milj�sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Per H�vik <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2020/21:154, bet. 2020/21:TU14, rskr. 2020/21:334. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:558</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">11 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter

Utf�rdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 6 �� lagen (2011:866) om
flygplatsavgifter ska ha f�ljande lydelse.

1 Denna lag genomf�r Europaparlamentets och r�dets direktiv
2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter. Dessutom regleras
s�dana fr�gor om flygplatsavgifter som inte omfattas av direktivet.

6 � Flygplatsens ledningsenhet ska utforma flygplatsavgifterna s� att alla
flygplatsanv�ndare behandlas p� ett likv�rdigt s�tt. En differentiering av
avgifterna f�r dock f�rekomma om det sker med h�nsyn till fr�gor av allm�nt
och generellt intresse. De kriterier som anv�nds f�r en s�dan differentiering
ska vara relevanta och objektiva samt redovisas p� ett �ppet s�tt.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att flygplatsavgifter ska

differentieras av milj�sk�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Per H�vik
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:154, bet. 2020/21:TU14, rskr. 2020/21:334.

SFS

2021:558

Publicerad
den

11 juni 2021

;