SFS 2021:559 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2021-559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:UUZAZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:KSBSPE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 20 � fartygss�kerhetsf�rordningen <br/>(2003:438) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 kap. <br/>20 �</b>1 En s�kerhetsbes�ttning ska<i> </i>ha en s�dan storlek och sammans�ttning <br/>att fartyget f�r tillr�cklig personal f�r man�vrering och navigering, f�r drift <br/>och �vervakning av maskineriet, f�r s�dant n�dv�ndigt underh�ll av fartyget <br/>och dess utrustning som har betydelse f�r s�kerheten, f�r brandskydds- och <br/>livr�ddningstj�nsten, f�r radiotj�nsten samt f�r intendenturtj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">P� fartyg som omfattas av Europaparlamentets och r�dets f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">(EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om f�rb�ttrat sj�fartsskydd p� fartyg <br/>och i hamnanl�ggningar ska dessutom s�kerhetsbes�ttningen ha en s�dan <br/>storlek och sammans�ttning att till�mpliga krav om sj�fartsskydd kan <br/>fullg�ras. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2007:238. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:559</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">11 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438)

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 20 � fartygss�kerhetsf�rordningen
(2003:438) ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.
20 �
1 En s�kerhetsbes�ttning ska ha en s�dan storlek och sammans�ttning
att fartyget f�r tillr�cklig personal f�r man�vrering och navigering, f�r drift
och �vervakning av maskineriet, f�r s�dant n�dv�ndigt underh�ll av fartyget
och dess utrustning som har betydelse f�r s�kerheten, f�r brandskydds- och
livr�ddningstj�nsten, f�r radiotj�nsten samt f�r intendenturtj�nsten.

P� fartyg som omfattas av Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om f�rb�ttrat sj�fartsskydd p� fartyg
och i hamnanl�ggningar ska dessutom s�kerhetsbes�ttningen ha en s�dan
storlek och sammans�ttning att till�mpliga krav om sj�fartsskydd kan
fullg�ras.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:238.

SFS

2021:559

Publicerad
den

11 juni 2021

;