SFS 2021:560 Förordning om en tillfällig skyldighet för Folkhälsomyndigheten att lämna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19

SFS2021-560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:FVCQFY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:FVCQFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om en tillf�llig skyldighet f�r Folkh�lsomyndigheten att </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>l�mna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Folkh�lsomyndigheten ska p� beg�ran av L�kemedelsverket l�mna ut <br/>de uppgifter om vaccinationer mot sjukdomen covid-19 som registrerats i <br/>vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register �ver nationella <br/>vaccinationsprogram m.m. Uppgifterna ska dock endast l�mnas ut i den <br/>utstr�ckning som kr�vs f�r att L�kemedelsverket ska kunna fullg�ra sina <br/>skyldigheter i fr�ga om s�kerhets�vervakning av misst�nkta biverkningar <br/>fr�n l�kemedel. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. F�rordningen till�mpas �ven p� uppgifter som har registrerats i</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register �ver nationella <br/>vaccinationsprogram m.m. f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2022.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:560</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">11 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om en tillf�llig skyldighet f�r Folkh�lsomyndigheten att

l�mna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Folkh�lsomyndigheten ska p� beg�ran av L�kemedelsverket l�mna ut
de uppgifter om vaccinationer mot sjukdomen covid-19 som registrerats i
vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register �ver nationella
vaccinationsprogram m.m. Uppgifterna ska dock endast l�mnas ut i den
utstr�ckning som kr�vs f�r att L�kemedelsverket ska kunna fullg�ra sina
skyldigheter i fr�ga om s�kerhets�vervakning av misst�nkta biverkningar
fr�n l�kemedel.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. F�rordningen till�mpas �ven p� uppgifter som har registrerats i

vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register �ver nationella
vaccinationsprogram m.m. f�re ikrafttr�dandet.

3. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2022.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:560

Publicerad
den

11 juni 2021

;