SFS 2021:564 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:564

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:564

Bilaga1

Stater som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Australien
Israel
Japan
Nya Zeeland
Rwanda
Singapore
Sydkorea
Thailand

1 Senaste lydelse 2021:354.