SFS 2021:564 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:HULSHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HULSHF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EFPDXL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inresef�rbud till Sverige </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt <br/>inresef�rbud till Sverige ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Peter Lindstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2021:564</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">11 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:564</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>1<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>Stater som omfattas av undantaget i 3 � andra stycket 7 <br/></b>Australien <br/>Israel <br/>Japan <br/>Nya Zeeland <br/>Rwanda <br/>Singapore <br/>Sydkorea <br/>Thailand </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2021:354. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt

inresef�rbud till Sverige

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt
inresef�rbud till Sverige ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindstr�m
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:564

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:564

Bilaga1

Stater som omfattas av undantaget i 3 � andra stycket 7
Australien
Israel
Japan
Nya Zeeland
Rwanda
Singapore
Sydkorea
Thailand

1 Senaste lydelse 2021:354.

;