SFS 2021:565 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

SFS2021-565.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ZYNZCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:JALHML+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EATXAV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om inr�ttande av Europeiska arbetsmyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni <br/>2019 om inr�ttande av Europeiska arbetsmyndigheten, om �ndring av <br/>f�rordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och <br/>om upph�vande av beslut (EU) 2016/344. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rordningen g�ller f�r f�rvaltningsmyndigheter under regeringen. <br/>F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Allm�n beh�righet att samverka med Europeiska arbetsmyndigheten <br/>2 �</b> En myndighet f�r inom sitt verksamhetsomr�de vidta de �tg�rder som <br/>f�ljer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder som f�ljer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">mellan medlemsstaterna och artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemen-<br/>samma inspektioner i f�rordningen, f�r endast vidtas av de myndigheter som <br/>anges i 3 och 4 ��. F�r �tg�rder som f�ljer av artikel 13 om medling i samma <br/>f�rordning g�ller 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Samarbete och utbyte av information <br/>3 �</b> De myndigheter som anges i 16 f�r inom de angivna uppdragen vidta <br/>de �tg�rder som f�ljer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information <br/>mellan medlemsstaterna i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) <br/>2019/1149: </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Arbetsf�rmedlingen, som nationellt samordningskontor enligt 7 � 2</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2007:1030) med instruktion f�r Arbetsf�rmedlingen, </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Arbetsmilj�verket, som f�rbindelsekontor och beh�rig myndighet</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 24 och 26 �� lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Kommerskollegium, som kontaktpunkt enligt 9 � 12 f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2012:990) med instruktion f�r Kommerskollegium, </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Kronofogdemyndigheten, som beh�rig myndighet enligt 2 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">(2016:1231) om �msesidigt bist�nd med indrivning av vissa sanktions-<br/>avgifter vid utstationering, </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Regeringskansliet (Socialdepartementet), som beh�rig myndighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">artikel 1 m i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av <br/>den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:565</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">11 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:565</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">6. Transportstyrelsen, som<br/>a) beh�rig myndighet enligt 1 kap. 6 � yrkestrafiklagen (2012:210) och</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">1 kap. 4 � yrkestrafikf�rordningen (2012:237), </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) samordnande organ enligt 7 kap. 6 � andra stycket f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rdskrivare, m.m., </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) beh�rig myndighet enligt 8 kap. 1 � f�rordningen om k�r- och vilotider</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samt f�rdskrivare, m.m., och </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) nationell kontaktpunkt enligt 1 kap. 7 � tredje stycket 1 v�gtrafikdata-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordningen (2019:382). </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Inspektioner <br/>4 �</b> De myndigheter som anges i 1 och 2 f�r inom de angivna uppdragen <br/>vidta de �tg�rder och ing� de �verenskommelser som f�ljer av artiklarna 8 <br/>och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149: </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Arbetsmilj�verket, som beh�rig myndighet enligt 26 � lagen (1999:678)</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om utstationering av arbetstagare, och </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Transportstyrelsen, som samordnande organ enligt 7 kap. 6 � andra</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket f�rordningen (2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rdskrivare, <br/>m.m. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Dessa myndigheter ska �ven fullg�ra de skyldigheter som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">artiklarna. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Beh�righeten enligt f�rsta stycket omfattar inte internationella </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�verenskommelser som kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Innan en myndighet som anges i 4 � f�rsta stycket 1 och 2 ing�r en <br/>inspektions�verenskommelse ska den inh�mta synpunkter fr�n andra <br/>ber�rda myndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska, i f�rekommande fall, samordna deltagandet av andra </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheter vid en inspektion. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I det fall personal fr�n en utl�ndsk myndighet eller fr�n Europeiska arbets-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheten n�rvarar vid en inspektion g�r de det som observat�rer. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Medling <br/>6 �</b> En myndighet f�r inom sitt verksamhetsomr�de vidta de �tg�rder som <br/>f�ljer av artikel 13 om medling i Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2019/1149 och ska fullg�ra de skyldigheter som f�ljer av artikeln. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Endast Regeringskansliet (Socialdepartementet) f�r vidta �tg�rder och ska </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">fullg�ra skyldigheter enligt f�rsta stycket i de delar ett �rende om medling <br/>r�r de unionsr�ttsakter om samordning av de sociala trygghetssystemen som <br/>anges i artikel 1.4 c i f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">EVA NORDMARK </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning

om inr�ttande av Europeiska arbetsmyndigheten

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni
2019 om inr�ttande av Europeiska arbetsmyndigheten, om �ndring av
f�rordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och
om upph�vande av beslut (EU) 2016/344.

F�rordningen g�ller f�r f�rvaltningsmyndigheter under regeringen.
F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

Allm�n beh�righet att samverka med Europeiska arbetsmyndigheten
2 �
En myndighet f�r inom sitt verksamhetsomr�de vidta de �tg�rder som
f�ljer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149.

�tg�rder som f�ljer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information

mellan medlemsstaterna och artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemen-
samma inspektioner i f�rordningen, f�r endast vidtas av de myndigheter som
anges i 3 och 4 ��. F�r �tg�rder som f�ljer av artikel 13 om medling i samma
f�rordning g�ller 6 �.

Samarbete och utbyte av information
3 �
De myndigheter som anges i 16 f�r inom de angivna uppdragen vidta
de �tg�rder som f�ljer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information
mellan medlemsstaterna i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
2019/1149:

1. Arbetsf�rmedlingen, som nationellt samordningskontor enligt 7 � 2

f�rordningen (2007:1030) med instruktion f�r Arbetsf�rmedlingen,

2. Arbetsmilj�verket, som f�rbindelsekontor och beh�rig myndighet

enligt 24 och 26 �� lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,

3. Kommerskollegium, som kontaktpunkt enligt 9 � 12 f�rordningen

(2012:990) med instruktion f�r Kommerskollegium,

4. Kronofogdemyndigheten, som beh�rig myndighet enligt 2 � lagen

(2016:1231) om �msesidigt bist�nd med indrivning av vissa sanktions-
avgifter vid utstationering,

5. Regeringskansliet (Socialdepartementet), som beh�rig myndighet enligt

artikel 1 m i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av
den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

SFS

2021:565

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:565

6. Transportstyrelsen, som
a) beh�rig myndighet enligt 1 kap. 6 � yrkestrafiklagen (2012:210) och

1 kap. 4 � yrkestrafikf�rordningen (2012:237),

b) samordnande organ enligt 7 kap. 6 � andra stycket f�rordningen

(2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rdskrivare, m.m.,

c) beh�rig myndighet enligt 8 kap. 1 � f�rordningen om k�r- och vilotider

samt f�rdskrivare, m.m., och

d) nationell kontaktpunkt enligt 1 kap. 7 � tredje stycket 1 v�gtrafikdata-

f�rordningen (2019:382).

Inspektioner
4 �
De myndigheter som anges i 1 och 2 f�r inom de angivna uppdragen
vidta de �tg�rder och ing� de �verenskommelser som f�ljer av artiklarna 8
och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i Europaparlamentets
och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149:

1. Arbetsmilj�verket, som beh�rig myndighet enligt 26 � lagen (1999:678)

om utstationering av arbetstagare, och

2. Transportstyrelsen, som samordnande organ enligt 7 kap. 6 � andra

stycket f�rordningen (2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rdskrivare,
m.m.

Dessa myndigheter ska �ven fullg�ra de skyldigheter som f�ljer av

artiklarna.

Beh�righeten enligt f�rsta stycket omfattar inte internationella

�verenskommelser som kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan.

5 � Innan en myndighet som anges i 4 � f�rsta stycket 1 och 2 ing�r en
inspektions�verenskommelse ska den inh�mta synpunkter fr�n andra
ber�rda myndigheter.

Myndigheten ska, i f�rekommande fall, samordna deltagandet av andra

myndigheter vid en inspektion.

I det fall personal fr�n en utl�ndsk myndighet eller fr�n Europeiska arbets-

myndigheten n�rvarar vid en inspektion g�r de det som observat�rer.

Medling
6 �
En myndighet f�r inom sitt verksamhetsomr�de vidta de �tg�rder som
f�ljer av artikel 13 om medling i Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2019/1149 och ska fullg�ra de skyldigheter som f�ljer av artikeln.

Endast Regeringskansliet (Socialdepartementet) f�r vidta �tg�rder och ska

fullg�ra skyldigheter enligt f�rsta stycket i de delar ett �rende om medling
r�r de unionsr�ttsakter om samordning av de sociala trygghetssystemen som
anges i artikel 1.4 c i f�rordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021.

P� regeringens v�gnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;