SFS 2021:567 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma förordning

SFS2021-567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LTIIKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LTIIKB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:730) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tillf�lligt anpassat sj�fartsst�d, dels �ndring i samma </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:730) om tillf�lligt <br/>anpassat sj�fartsst�d </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att f�rordningen, som g�ller till utg�ngen av juni 20211, ska forts�tta </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 a �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas i enlighet med Europeiska <br/>kommissionens beslut av den 4 juni 2021 ang�ende statligt st�d i �rende <br/>SA.62726 (2021/N). </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det sammanlagda st�d som l�mnas till en arbetsgivare f�r uppg� till h�gst </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1,8 miljoner euro. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">St�d f�r inte l�mnas till en arbetsgivare som <br/>1. per den 31 december 2019 var i ekonomiska sv�righeter i den mening</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr <br/>651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av st�d <br/>f�rklaras f�renliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i <br/>f�rdraget, eller </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �r f�rem�l f�r betalningskrav p� grund av ett beslut av Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">kommissionen som f�rklarat ett st�d olagligt och of�renligt med den inre <br/>marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. F�rordningen upph�r att g�lla den 1 oktober 2021.<br/>3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r tillf�lligt</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anpassat sj�fartsst�d som avser tid f�re den 1 oktober 2021. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2020:1296. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:567</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">11 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:730) om

tillf�lligt anpassat sj�fartsst�d, dels �ndring i samma

f�rordning

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:730) om tillf�lligt
anpassat sj�fartsst�d

dels att f�rordningen, som g�ller till utg�ngen av juni 20211, ska forts�tta

att g�lla,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av f�ljande lydelse.

1 a � St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut av den 4 juni 2021 ang�ende statligt st�d i �rende
SA.62726 (2021/N).

Det sammanlagda st�d som l�mnas till en arbetsgivare f�r uppg� till h�gst

1,8 miljoner euro.

St�d f�r inte l�mnas till en arbetsgivare som
1. per den 31 december 2019 var i ekonomiska sv�righeter i den mening

som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av st�d
f�rklaras f�renliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
f�rdraget, eller

2. �r f�rem�l f�r betalningskrav p� grund av ett beslut av Europeiska

kommissionen som f�rklarat ett st�d olagligt och of�renligt med den inre
marknaden.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. F�rordningen upph�r att g�lla den 1 oktober 2021.
3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r tillf�lligt

anpassat sj�fartsst�d som avser tid f�re den 1 oktober 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2020:1296.

SFS

2021:567

Publicerad
den

11 juni 2021

;