SFS 2021:569 Förordning om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-569.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:DKRNXN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:DKRNXN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:769) om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>h�gskolef�rordningen (1993:100) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att ikrafttr�dandebest�mmelsen till f�rordningen <br/>(2020:769) om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100) ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2021:569</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">11 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:769) om �ndring i

h�gskolef�rordningen (1993:100)

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver att ikrafttr�dandebest�mmelsen till f�rordningen
(2020:769) om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100) ska ha f�ljande
lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:569

Publicerad
den

11 juni 2021

;