SFS 2021:570 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS2021-570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen

(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2021:570

Publicerad
den

11 juni 2021