SFS 2021:573 Lag om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

SFS2021-573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:HCVNMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:HCVNMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om upph�vande av lagen (2019:1197) om skatteavtal </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>mellan Sverige och Grekland </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (2019:1197) om skatteavtal <br/>mellan Sverige och Grekland ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.<br/>2. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande i fr�ga om<br/>a) inkomstskatt, f�r skatt p� inkomst som har f�rv�rvats f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tr�dandet, </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�rm�genhetsskatt, i fr�ga om skatt som utg�r p� grund av taxering</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">under 2022 eller tidigare. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Claes Lundgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2020/21:137, bet. 2020/21:SkU34, rskr. 2020/21:332. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:573</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">16 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om upph�vande av lagen (2019:1197) om skatteavtal

mellan Sverige och Grekland

Utf�rdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (2019:1197) om skatteavtal
mellan Sverige och Grekland ska upph�ra att g�lla.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.
2. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande i fr�ga om
a) inkomstskatt, f�r skatt p� inkomst som har f�rv�rvats f�re ikraft-

tr�dandet,

b) f�rm�genhetsskatt, i fr�ga om skatt som utg�r p� grund av taxering

under 2022 eller tidigare.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:137, bet. 2020/21:SkU34, rskr. 2020/21:332.

SFS

2021:573

Publicerad
den

16 juni 2021

;