SFS 2021:577 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CTROFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SWOGVI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:711) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>undantag fr�n vissa best�mmelser om sjukpenning med </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>anledning av sjukdomen covid-19, dels �ndring i samma </b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:711) om undantag <br/>fr�n vissa best�mmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen <br/>covid-19, som g�ller till utg�ngen av juni 20211, </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till utg�ngen av 2021, <br/><i>dels </i>att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4.2 Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r sjukpenning </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som avser tid f�re utg�ngen av 2021. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2021:140. <br/>2 Senaste lydelse 2021:140. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:577</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">18 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:711) om

undantag fr�n vissa best�mmelser om sjukpenning med

anledning av sjukdomen covid-19, dels �ndring i samma

f�rordning

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:711) om undantag
fr�n vissa best�mmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen
covid-19, som g�ller till utg�ngen av juni 20211,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till utg�ngen av 2021,
dels att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse.

4.2 Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r sjukpenning

som avser tid f�re utg�ngen av 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2021:140.
2 Senaste lydelse 2021:140.

SFS

2021:577

Publicerad
den

18 juni 2021

;