SFS 2021:577 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om

undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med

anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag
från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen
covid-19, som gäller till utgången av juni 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2021,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4.2 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning

som avser tid före utgången av 2021.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:140.
2 Senaste lydelse 2021:140.

SFS

2021:577

Publicerad
den

18 juni 2021