SFS 2021:581 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

SFS2021-581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:GSYELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:RTLNJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:SXPHTI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:EPFMGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:15px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:15px;line-height:18px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2001:100) om den officiella </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>statistiken </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2001:100) om den <br/>officiella statistiken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2021:581</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:581</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>1 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Den officiella statistiken <br/>De statistikansvariga myndigheterna <br/></b>Arbetsmilj�verket <br/>Brottsf�rebyggande r�det <br/>Centrala studiest�dsn�mnden <br/>Domstolsverket <br/>Ekonomistyrningsverket <br/>Finansinspektionen <br/>Folkh�lsomyndigheten <br/>F�rs�kringskassan <br/>Havs- och vattenmyndigheten <br/>Kemikalieinspektionen <br/>Konjunkturinstitutet <br/>Kungliga biblioteket <br/>Medlingsinstitutet <br/>Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d <br/>Myndigheten f�r kulturanalys <br/>Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utv�rderingar och analyser <br/>Naturv�rdsverket <br/>Pensionsmyndigheten <br/>Riksg�ldskontoret <br/>Skogsstyrelsen <br/>Socialstyrelsen <br/>Statens energimyndighet <br/>Statens jordbruksverk <br/>Statens skolverk <br/>Statistiska centralbyr�n <br/>Sveriges lantbruksuniversitet <br/>Tillv�xtverket <br/>Trafikanalys <br/>Universitetskanslers�mbetet </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Omr�den inom vilka det ska produceras officiell statistik <br/></b>Arbetsmarknad <br/>Befolkning <br/>Boende, byggande och bebyggelse <br/>Demokrati <br/>Energi <br/>Finansmarknad <br/>Folkh�lsa <br/>Handel med varor och tj�nster <br/>H�lso- och sjukv�rd <br/>Hush�llens ekonomi <br/>Jord- och skogsbruk, fiske <br/>Kultur och fritid <br/>Levnadsf�rh�llanden <br/>Milj� <br/>Nationalr�kenskaper <br/>N�ringsverksamhet <br/>Offentlig ekonomi </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2021:26. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2021:581</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">Priser och konsumtion <br/>R�ttsv�sende <br/>Socialf�rs�kring m.m. <br/>Socialtj�nst <br/>Transporter och kommunikationer <br/>Utbildning och forskning </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar f�r respektive </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>omr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Officiell statistik </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft32">Ansvarig myndighet </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>FINANSMARKNAD </b></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">Finansr�kenskaper <br/>Aktie�garstatistik <br/>Finansiella f�retag utom f�rs�kring <br/>F�rs�kring<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft38">Finansinspektionen <br/>Finansinspektionen <br/>Finansinspektionen <br/>Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>FOLKH�LSA</b> </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">Folkh�lsans utveckling <br/>Smittskydd </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft38">Folkh�lsomyndigheten <br/>Folkh�lsomyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><i>Behandling av k�nsliga personuppgifter m.m. <br/></i>F�r framst�llning av statistik �ver <i>Folkh�lsans utveckling</i> och <i>Smittskydd</i> <br/>f�r personuppgifter enligt 8 � behandlas som avser enskilda personers <br/>h�lsotillst�nd och sexualliv eller sexuella l�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>HANDEL MED VAROR OCH <br/>TJ�NSTER</b> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">Inrikeshandel <br/>Utrikeshandel </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft38">SCB <br/>SCB </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2001:100) om den
officiella statistiken ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2021:581

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

SFS

2021:581

2

Bilaga1

Den officiella statistiken
De statistikansvariga myndigheterna
Arbetsmilj�verket
Brottsf�rebyggande r�det
Centrala studiest�dsn�mnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Folkh�lsomyndigheten
F�rs�kringskassan
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Kungliga biblioteket
Medlingsinstitutet
Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d
Myndigheten f�r kulturanalys
Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utv�rderingar och analyser
Naturv�rdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksg�ldskontoret
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyr�n
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillv�xtverket
Trafikanalys
Universitetskanslers�mbetet

Omr�den inom vilka det ska produceras officiell statistik
Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Folkh�lsa
Handel med varor och tj�nster
H�lso- och sjukv�rd
Hush�llens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsf�rh�llanden
Milj�
Nationalr�kenskaper
N�ringsverksamhet
Offentlig ekonomi

1 Senaste lydelse 2021:26.

background image

SFS

2021:581

3

Priser och konsumtion
R�ttsv�sende
Socialf�rs�kring m.m.
Socialtj�nst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar f�r respektive

omr�de

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

FINANSMARKNAD

Finansr�kenskaper
Aktie�garstatistik
Finansiella f�retag utom f�rs�kring
F�rs�kring

Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen

FOLKH�LSA

Folkh�lsans utveckling
Smittskydd

Folkh�lsomyndigheten
Folkh�lsomyndigheten

Behandling av k�nsliga personuppgifter m.m.
F�r framst�llning av statistik �ver Folkh�lsans utveckling och Smittskydd
f�r personuppgifter enligt 8 � behandlas som avser enskilda personers
h�lsotillst�nd och sexualliv eller sexuella l�ggning.

HANDEL MED VAROR OCH
TJ�NSTER

Inrikeshandel
Utrikeshandel

SCB
SCB

;