SFS 2021:582 Förordning om ändring i förordningen (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2021-582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:HPTVDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:XSVNTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:248) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Folkh�lsomyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2021:248) med instruktion f�r <br/>Folkh�lsomyndigheten ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 �</b> Myndigheten ska ansvara f�r att framst�lla statistik inom folkh�lso-<br/>omr�det och fr�mja tillg�ngen till s�dan statistik. Myndigheten ska �ven an-<br/>svara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den officiella <br/>statistiken. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska f�rse regeringen med en �rlig rapport om utvecklingen </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av folkh�lsan och dess best�mningsfaktorer. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska ocks� fortl�pande f�rse regeringen med rapporter om </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">insatser som vidtas med betydelse f�r folkh�lsan och effekterna av dessa. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:582</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">18 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:248) med instruktion f�r

Folkh�lsomyndigheten

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2021:248) med instruktion f�r
Folkh�lsomyndigheten ska ha f�ljande lydelse.

9 � Myndigheten ska ansvara f�r att framst�lla statistik inom folkh�lso-
omr�det och fr�mja tillg�ngen till s�dan statistik. Myndigheten ska �ven an-
svara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den officiella
statistiken.

Myndigheten ska f�rse regeringen med en �rlig rapport om utvecklingen

av folkh�lsan och dess best�mningsfaktorer.

Myndigheten ska ocks� fortl�pande f�rse regeringen med rapporter om

insatser som vidtas med betydelse f�r folkh�lsan och effekterna av dessa.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:582

Publicerad
den

18 juni 2021

;