SFS 2021:582 Förordning om ändring i förordningen (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2021-582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:248) med instruktion för

Folkhälsomyndigheten

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2021:248) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

9 § Myndigheten ska ansvara för att framställa statistik inom folkhälso-
området och främja tillgången till sådan statistik. Myndigheten ska även an-
svara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken.

Myndigheten ska förse regeringen med en årlig rapport om utvecklingen

av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Myndigheten ska också fortlöpande förse regeringen med rapporter om

insatser som vidtas med betydelse för folkhälsan och effekterna av dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:582

Publicerad
den

18 juni 2021