SFS 2021:585 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BFPGHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BFPGHL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FSJERD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft213{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:MNFAMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft311{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft313{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken2 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 93 kap. 4 �, 95 kap. 2 och 4 ��, 96 kap. 1 �, 97 kap. 1 och 15 ��, </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">98 kap. 1 � och 110 kap. 6 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 96 kap. 3 � ska lyda S�rskilda bidrag, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">umg�ngesbidrag och till�ggsbidrag till barnfamiljer, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 96 kap. 3 a �, 97 kap. 23 a � och </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">98 kap. 12 �, och n�rmast f�re 96 kap. 3 a �, 97 kap. 23 a � och 98 kap. 12 � <br/>nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>93 kap. <br/>4 �</b>3<b> </b>En f�rm�n enligt denna avdelning l�mnas endast till den som har ett <br/>g�llande f�rs�kringsskydd f�r f�rm�nen enligt 4 och 5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om anm�lan och ans�kan samt vissa gemensamma best�m-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">melser om f�rm�ner och handl�ggning finns i 104117 kap. (avdelning H). <br/>Bostadsbidrag i form av till�ggsbidrag till barnfamiljer l�mnas dock utan <br/>ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>95 kap. <br/>2 �</b>4<b> </b>Bostadsbidrag l�mnas i form av </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. bidrag till kostnader f�r bostad,<br/>2. s�rskilt bidrag f�r hemmavarande barn,<br/>3. s�rskilt bidrag f�r barn som bor v�xelvis,<br/>4. umg�ngesbidrag till den som p� grund av v�rdnad eller umg�nge tidvis</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">har barn boende i sitt hem, och </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">5. till�ggsbidrag till barnfamiljer.<br/>Med barn som bor v�xelvis avses ett barn som bor varaktigt hos b�da sina</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r�ldrar som inte bor tillsammans. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 �</b>5<b> </b>Bostadsbidrag enligt 2 � f�rsta stycket 14 betalas ut l�pande som <br/>prelimin�rt bidrag, ber�knat efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst. <br/>S�dant bidrag best�ms slutligt i efterhand p� grundval av den fastst�llda <br/>bidragsgrundande inkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385. <br/>2 Senaste lydelse av rubriken n�rmast f�re 96 kap. 3 � 2020:432. <br/>3 Senaste lydelse 2020:432. <br/>4 Senaste lydelse 2020:432. <br/>5 Senaste lydelse 2020:432. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:585</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:585</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Bostadsbidrag enligt 2 � f�rsta stycket 5 ber�knas inte p� grundval av en </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">bidragsgrundande inkomst. S�dant bidrag betalas ut l�pande med ett belopp <br/>som best�ms enligt 97 kap. 23 a �. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>96 kap. <br/>1 �</b>6<b> </b>I detta kapitel finns allm�nna best�mmelser i 23 a ��. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">Vidare finns best�mmelser om <br/> barnfamiljer i 49 ��,<br/> hush�ll utan barn i 10 och 11 ��, och<br/> f�rm�nstiden i 1215 ��.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><i>Till�ggsbidrag till barnfamiljer <br/></i><b>3 a �</b>7<b> </b>Den som har r�tt till s�rskilt bidrag eller umg�ngesbidrag enligt <br/>3 och 49 �� har ocks� r�tt till till�ggsbidrag till barnfamiljer. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Till�ggsbidrag till barnfamiljer ber�knas p� grundval av bidrag till </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">kostnader f�r bostad, s�rskilt bidrag och umg�ngesbidrag. Om s�dana bidrag <br/>sammanlagt ber�knas till ett mindre belopp �n 1 200 kronor f�r helt �r, finns <br/>det dock ingen r�tt till till�ggsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>97 kap. <br/>1 �</b>8<b> </b>I detta kapitel finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210"> bidragsgrundande inkomst i 213 ��,<br/> kostnader f�r bostad i 14 �,<br/> ber�kning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 1518 och 2023 a ��,<br/> ber�kning av bostadsbidrag till hush�ll utan barn i 2428 ��, och<br/> undantag n�r bidragsbehov saknas i 29 �.</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 �</b>9<b> </b>Bostadsbidrag till barnfamiljer ber�knas enligt 1823 a ��. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den bidragsgrundande inkomsten �verstiger 150 000 kronor f�r en </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">f�rs�krad, eller f�r makar 75 000 kronor f�r var och en av dem, ska bidraget <br/>enligt 95 kap. 2 � f�rsta stycket 14 minskas med 20 procent av den �ver-<br/>skjutande inkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><i>Till�ggsbidrag till barnfamiljer <br/></i><b>23 a �</b>10<b> </b>Bostadsbidrag l�mnas m�nadsvis som till�ggsbidrag till barn-<br/>familjer med ett belopp som motsvarar 25 procent av det prelimin�ra bo-<br/>stadsbidrag som l�mnas enligt 95 kap. 2 � f�rsta stycket 14 f�r samma <br/>m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>98 kap. <br/>1 �</b>11<b> </b>I detta kapitel finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210"> prelimin�rt bostadsbidrag i 24 ��,<br/> slutligt bostadsbidrag i 57 ��,<br/> ompr�vning vid �ndrade f�rh�llanden i 8 och 9 ��,<br/> utbetalning till annan �n den f�rs�krade i 10 och 11 ��, och<br/> till�ggsbidrag till barnfamiljer i 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213">6 Senaste lydelse 2020:432. <br/>7 Tidigare 96 kap. 3 a � upph�vd genom 2020:432. <br/>8 Senaste lydelse 2020:432. <br/>9 Senaste lydelse 2020:432. <br/>10 Tidigare 97 kap. 23 a � upph�vd genom 2020:432. <br/>11 Senaste lydelse 2020:432. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:585</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><i>Till�ggsbidrag till barnfamiljer <br/></i><b>12 �</b>12<b> </b>Best�mmelserna i 29 �� g�ller inte i fr�ga om till�ggsbidrag till <br/>barnfamiljer. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>110 kap. <br/>6 �</b>13<b> </b>Ans�kan beh�ver, trots det som f�reskrivs i 4 �, inte g�ras om f�lj-<br/>ande f�rm�ner. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Barnbidrag, i annat fall �n som avses i 15 kap. 6 �. Det finns dock s�r-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">skilda best�mmelser om anm�lan som g�ller flerbarnstill�gg i 16 kap. 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Sjukpenning i fall d�r den f�rs�krade p� grund av sjukdomen �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">hindrad eller har synnerliga sv�righeter att g�ra en ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Assistansers�ttning n�r kommunen har anm�lt till F�rs�kringskassan</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">att det kan antas att den enskilde har r�tt till s�dan ers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om omv�rdnadsbidrag eller merkostnadsers�ttning har beviljats f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">gr�nsad tid f�r den tid f�r vilken f�rm�nen ska l�mnas f�rl�ngas utan att <br/>ans�kan om detta har gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Ytterligare best�mmelser om att f�rm�ner l�mnas utan ans�kan finns be-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tr�ffande </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">1. sjukers�ttning och aktivitetsers�ttning i 36 kap. 2527 ��,<br/>2. allm�n �lderspension i 56 kap. 4 a och 6 ��,<br/>3. inkomstpensionstill�gg i 74 a kap. 8 � andra stycket,<br/>4. efterlevandepension och efterlevandest�d i 77 kap. 13 �,<br/>5. efterlevandelivr�nta i 88 kap. 10 � f�rsta stycket,<br/>6. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 � f�rsta stycket, och<br/>7. bostadsbidrag i form av till�ggsbidrag till barnfamiljer i 93 kap. 4 �</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r bostadsbidrag som avser tid</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft311">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft313">12 Tidigare 98 kap. 12 � upph�vd genom 2020:432. <br/>13 Senaste lydelse 2020:1239. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i socialf�rs�kringsbalken

Utf�rdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken2

dels att 93 kap. 4 �, 95 kap. 2 och 4 ��, 96 kap. 1 �, 97 kap. 1 och 15 ��,

98 kap. 1 � och 110 kap. 6 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 96 kap. 3 � ska lyda S�rskilda bidrag,

umg�ngesbidrag och till�ggsbidrag till barnfamiljer,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 96 kap. 3 a �, 97 kap. 23 a � och

98 kap. 12 �, och n�rmast f�re 96 kap. 3 a �, 97 kap. 23 a � och 98 kap. 12 �
nya rubriker av f�ljande lydelse.

93 kap.
4 �
3 En f�rm�n enligt denna avdelning l�mnas endast till den som har ett
g�llande f�rs�kringsskydd f�r f�rm�nen enligt 4 och 5 kap.

Best�mmelser om anm�lan och ans�kan samt vissa gemensamma best�m-

melser om f�rm�ner och handl�ggning finns i 104117 kap. (avdelning H).
Bostadsbidrag i form av till�ggsbidrag till barnfamiljer l�mnas dock utan
ans�kan.

95 kap.
2 �
4 Bostadsbidrag l�mnas i form av

1. bidrag till kostnader f�r bostad,
2. s�rskilt bidrag f�r hemmavarande barn,
3. s�rskilt bidrag f�r barn som bor v�xelvis,
4. umg�ngesbidrag till den som p� grund av v�rdnad eller umg�nge tidvis

har barn boende i sitt hem, och

5. till�ggsbidrag till barnfamiljer.
Med barn som bor v�xelvis avses ett barn som bor varaktigt hos b�da sina

f�r�ldrar som inte bor tillsammans.

4 �5 Bostadsbidrag enligt 2 � f�rsta stycket 14 betalas ut l�pande som
prelimin�rt bidrag, ber�knat efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst.
S�dant bidrag best�ms slutligt i efterhand p� grundval av den fastst�llda
bidragsgrundande inkomsten.

1 Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.
2 Senaste lydelse av rubriken n�rmast f�re 96 kap. 3 � 2020:432.
3 Senaste lydelse 2020:432.
4 Senaste lydelse 2020:432.
5 Senaste lydelse 2020:432.

SFS

2021:585

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:585

Bostadsbidrag enligt 2 � f�rsta stycket 5 ber�knas inte p� grundval av en

bidragsgrundande inkomst. S�dant bidrag betalas ut l�pande med ett belopp
som best�ms enligt 97 kap. 23 a �.

96 kap.
1 �
6 I detta kapitel finns allm�nna best�mmelser i 23 a ��.

Vidare finns best�mmelser om
 barnfamiljer i 49 ��,
 hush�ll utan barn i 10 och 11 ��, och
 f�rm�nstiden i 1215 ��.

Till�ggsbidrag till barnfamiljer
3 a �7 Den som har r�tt till s�rskilt bidrag eller umg�ngesbidrag enligt
3 och 49 �� har ocks� r�tt till till�ggsbidrag till barnfamiljer.

Till�ggsbidrag till barnfamiljer ber�knas p� grundval av bidrag till

kostnader f�r bostad, s�rskilt bidrag och umg�ngesbidrag. Om s�dana bidrag
sammanlagt ber�knas till ett mindre belopp �n 1 200 kronor f�r helt �r, finns
det dock ingen r�tt till till�ggsbidrag.

97 kap.
1 �
8 I detta kapitel finns best�mmelser om

 bidragsgrundande inkomst i 213 ��,
 kostnader f�r bostad i 14 �,
 ber�kning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 1518 och 2023 a ��,
 ber�kning av bostadsbidrag till hush�ll utan barn i 2428 ��, och
 undantag n�r bidragsbehov saknas i 29 �.

15 �9 Bostadsbidrag till barnfamiljer ber�knas enligt 1823 a ��.

Om den bidragsgrundande inkomsten �verstiger 150 000 kronor f�r en

f�rs�krad, eller f�r makar 75 000 kronor f�r var och en av dem, ska bidraget
enligt 95 kap. 2 � f�rsta stycket 14 minskas med 20 procent av den �ver-
skjutande inkomsten.

Till�ggsbidrag till barnfamiljer
23 a �10 Bostadsbidrag l�mnas m�nadsvis som till�ggsbidrag till barn-
familjer med ett belopp som motsvarar 25 procent av det prelimin�ra bo-
stadsbidrag som l�mnas enligt 95 kap. 2 � f�rsta stycket 14 f�r samma
m�nad.

98 kap.
1 �
11 I detta kapitel finns best�mmelser om

 prelimin�rt bostadsbidrag i 24 ��,
 slutligt bostadsbidrag i 57 ��,
 ompr�vning vid �ndrade f�rh�llanden i 8 och 9 ��,
 utbetalning till annan �n den f�rs�krade i 10 och 11 ��, och
 till�ggsbidrag till barnfamiljer i 12 �.

6 Senaste lydelse 2020:432.
7 Tidigare 96 kap. 3 a � upph�vd genom 2020:432.
8 Senaste lydelse 2020:432.
9 Senaste lydelse 2020:432.
10 Tidigare 97 kap. 23 a � upph�vd genom 2020:432.
11 Senaste lydelse 2020:432.

background image

3

SFS

2021:585

Till�ggsbidrag till barnfamiljer
12 �12 Best�mmelserna i 29 �� g�ller inte i fr�ga om till�ggsbidrag till
barnfamiljer.

110 kap.
6 �
13 Ans�kan beh�ver, trots det som f�reskrivs i 4 �, inte g�ras om f�lj-
ande f�rm�ner.

1. Barnbidrag, i annat fall �n som avses i 15 kap. 6 �. Det finns dock s�r-

skilda best�mmelser om anm�lan som g�ller flerbarnstill�gg i 16 kap. 12 �.

2. Sjukpenning i fall d�r den f�rs�krade p� grund av sjukdomen �r f�r-

hindrad eller har synnerliga sv�righeter att g�ra en ans�kan.

3. Assistansers�ttning n�r kommunen har anm�lt till F�rs�kringskassan

att det kan antas att den enskilde har r�tt till s�dan ers�ttning.

Om omv�rdnadsbidrag eller merkostnadsers�ttning har beviljats f�r be-

gr�nsad tid f�r den tid f�r vilken f�rm�nen ska l�mnas f�rl�ngas utan att
ans�kan om detta har gjorts.

Ytterligare best�mmelser om att f�rm�ner l�mnas utan ans�kan finns be-

tr�ffande

1. sjukers�ttning och aktivitetsers�ttning i 36 kap. 2527 ��,
2. allm�n �lderspension i 56 kap. 4 a och 6 ��,
3. inkomstpensionstill�gg i 74 a kap. 8 � andra stycket,
4. efterlevandepension och efterlevandest�d i 77 kap. 13 �,
5. efterlevandelivr�nta i 88 kap. 10 � f�rsta stycket,
6. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 � f�rsta stycket, och
7. bostadsbidrag i form av till�ggsbidrag till barnfamiljer i 93 kap. 4 �

andra stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r bostadsbidrag som avser tid

f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

12 Tidigare 98 kap. 12 � upph�vd genom 2020:432.
13 Senaste lydelse 2020:1239.

;