SFS 2021:587 Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021

SFS2021-587.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ECDVAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UFANQU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:32px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:VVKYKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:273) om statligt st�d n�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under f�rsta </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kvartalet 2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2021:273) om statligt st�d <br/>n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under f�rsta kvartalet 2021 </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att f�rordningens rubrik samt 1, 4, 6, 9 och 11 �� ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster </b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>f�tt rabatt p� hyran under 2021 <br/>1 �</b> I denna f�rordning finns best�mmelser som syftar till att st�dja vissa <br/>lokalhyresg�ster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om <br/>en �verenskommelse tr�ffas mellan hyresv�rden och hyresg�sten om en <br/>rabatt p� hyran, svarar staten gentemot hyresv�rden f�r en del av den <br/>rabatten n�r �verenskommelsen g�ller n�gon av f�ljande perioder 2021: </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. den 1 januari till och med den 31 mars, eller<br/>2. den 1 april till och med den 30 juni.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas i enlighet med Europeiska <br/>kommissionens beslut den 16 juni 2021 i �rende SA.63162 (2021/N). </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>6 �</b> Som f�ruts�ttning f�r st�d f�r perioden den 1 januari till och med den <br/>31 mars g�ller att </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresf�rh�llande</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">med en hyresg�st som anges i 5 � och som g�ller en lokal med en hyra som <br/>helt eller delvis �r best�md till ett fast belopp i kronor, </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den hyresg�st som hyresf�rh�llandet g�ller har hyrt lokalen under</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">perioden, och </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. det senast den 31 maj 2021 har ing�tts en skriftlig �verenskommelse</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">mellan samma parter om rabatt p� hyran f�r lokalen under perioden, d�r <br/>hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma <br/>period enligt avtalet i 1 och p� i �vrigt of�r�ndrade villkor. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:587</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:587</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 a �</b> Som f�ruts�ttning f�r st�d f�r perioden den 1 april till och med den <br/>30 juni g�ller att </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det senast den 31 mars 2021 finns ett befintligt hyresf�rh�llande med</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">en hyresg�st som anges i 5 � och som g�ller en lokal med en hyra som helt <br/>eller delvis �r best�md till ett fast belopp i kronor, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den hyresg�st som hyresf�rh�llandet g�ller har hyrt lokalen under</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">perioden, och </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. det senast den 31 augusti 2021 har ing�tts en skriftlig �verenskommelse</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">mellan samma parter om rabatt p� hyran f�r lokalen under perioden, d�r <br/>hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma <br/>period enligt avtalet i 1 och p� i �vrigt of�r�ndrade villkor. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till en hyresv�rd med <br/>50 procent av den rabatt p� det fasta hyresbeloppet som hyresv�rden och <br/>hyresg�sten har kommit �verens om f�r en period som anges i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Det sammanlagda st�det med avseende p� en hyresg�st f�r inte �verstiga </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Fr�n det beloppet ska avdrag g�ras <br/>f�r f�ljande st�d eller l�n som beviljats hyresg�sten eller ett annat f�retag i <br/>samma koncern som hyresg�sten d�r koncernen �r av s�dant slag som anges <br/>i 1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554): </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. st�d enligt denna f�rordning,<br/>2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa lokal-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">hyresg�ster f�tt rabatt p� hyran, </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. st�d f�r st�dperioden juni och juli 2020 enligt f�rordningen (2020:838)</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020, och </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. l�n enligt 13 � f�rordningen (2021:57) om statligt l�n till arrang�rer</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">och �terf�rs�ljare av paketresor till f�ljd av spridningen av sjukdomen <br/>covid-19. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>11 �</b> En ans�kan om st�d ska ha kommit in till den l�nsstyrelse som anges <br/>i 10 � f�rsta stycket senast den </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 30 juni 2021, om ans�kan g�ller st�d f�r perioden den 1 januari till och</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">med den 31 mars, och </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. 30 september, om ans�kan g�ller st�d f�r perioden den 1 april till och</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">med den 30 juni. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande i �renden d�r</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ans�kan har kommit in till l�nsstyrelsen senast den 30 september 2021. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft26">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:273) om statligt st�d n�r

vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under f�rsta

kvartalet 2021

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2021:273) om statligt st�d
n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under f�rsta kvartalet 2021

dels att f�rordningens rubrik samt 1, 4, 6, 9 och 11 �� ska ha f�ljande

lydelse,

dels att punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 a �, av f�ljande lydelse.

F�rordning om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster

f�tt rabatt p� hyran under 2021
1 �
I denna f�rordning finns best�mmelser som syftar till att st�dja vissa
lokalhyresg�ster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om
en �verenskommelse tr�ffas mellan hyresv�rden och hyresg�sten om en
rabatt p� hyran, svarar staten gentemot hyresv�rden f�r en del av den
rabatten n�r �verenskommelsen g�ller n�gon av f�ljande perioder 2021:

1. den 1 januari till och med den 31 mars, eller
2. den 1 april till och med den 30 juni.

4 � St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 16 juni 2021 i �rende SA.63162 (2021/N).

6 � Som f�ruts�ttning f�r st�d f�r perioden den 1 januari till och med den
31 mars g�ller att

1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresf�rh�llande

med en hyresg�st som anges i 5 � och som g�ller en lokal med en hyra som
helt eller delvis �r best�md till ett fast belopp i kronor,

2. den hyresg�st som hyresf�rh�llandet g�ller har hyrt lokalen under

perioden, och

3. det senast den 31 maj 2021 har ing�tts en skriftlig �verenskommelse

mellan samma parter om rabatt p� hyran f�r lokalen under perioden, d�r
hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma
period enligt avtalet i 1 och p� i �vrigt of�r�ndrade villkor.

1 Jfr prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.

SFS

2021:587

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:587

6 a � Som f�ruts�ttning f�r st�d f�r perioden den 1 april till och med den
30 juni g�ller att

1. det senast den 31 mars 2021 finns ett befintligt hyresf�rh�llande med

en hyresg�st som anges i 5 � och som g�ller en lokal med en hyra som helt
eller delvis �r best�md till ett fast belopp i kronor,

2. den hyresg�st som hyresf�rh�llandet g�ller har hyrt lokalen under

perioden, och

3. det senast den 31 augusti 2021 har ing�tts en skriftlig �verenskommelse

mellan samma parter om rabatt p� hyran f�r lokalen under perioden, d�r
hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma
period enligt avtalet i 1 och p� i �vrigt of�r�ndrade villkor.

9 � St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till en hyresv�rd med
50 procent av den rabatt p� det fasta hyresbeloppet som hyresv�rden och
hyresg�sten har kommit �verens om f�r en period som anges i 1 �.

Det sammanlagda st�det med avseende p� en hyresg�st f�r inte �verstiga

ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Fr�n det beloppet ska avdrag g�ras
f�r f�ljande st�d eller l�n som beviljats hyresg�sten eller ett annat f�retag i
samma koncern som hyresg�sten d�r koncernen �r av s�dant slag som anges
i 1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554):

1. st�d enligt denna f�rordning,
2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa lokal-

hyresg�ster f�tt rabatt p� hyran,

3. st�d f�r st�dperioden juni och juli 2020 enligt f�rordningen (2020:838)

om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020, och

4. l�n enligt 13 � f�rordningen (2021:57) om statligt l�n till arrang�rer

och �terf�rs�ljare av paketresor till f�ljd av spridningen av sjukdomen
covid-19.

11 � En ans�kan om st�d ska ha kommit in till den l�nsstyrelse som anges
i 10 � f�rsta stycket senast den

1. 30 juni 2021, om ans�kan g�ller st�d f�r perioden den 1 januari till och

med den 31 mars, och

2. 30 september, om ans�kan g�ller st�d f�r perioden den 1 april till och

med den 30 juni.

3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande i �renden d�r

ans�kan har kommit in till l�nsstyrelsen senast den 30 september 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;