SFS 2021:593 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

SFS2021-593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för

prövning inom skolväsendet

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1991:1124) om avgifter för
prövning inom skolväsendet1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:535.
2 Senaste lydelse 2021:592. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

SFS

2021:593

Publicerad
den

18 juni 2021