SFS 2021:595 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2021-595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:HSIRGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:XQKJWJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 kap. 3 � lagen (2007:1157) om <br/>yrkesf�rarkompetens2 ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.<br/>2. De f�rl�ngningar av giltighetstiden f�r yrkeskompetensbevis som f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">av s�dana f�reskrifter som meddelats med st�d av den upph�vda paragrafen <br/>forts�tter dock att g�lla i de fall de h�nf�r sig till tiden efter utg�ngen av <br/>december 2021. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381. <br/>2 Senaste lydelse av 13 kap. 3 � 2021:22. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:595</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">18 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens

Utf�rdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 kap. 3 � lagen (2007:1157) om
yrkesf�rarkompetens2 ska upph�ra att g�lla.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.
2. De f�rl�ngningar av giltighetstiden f�r yrkeskompetensbevis som f�ljer

av s�dana f�reskrifter som meddelats med st�d av den upph�vda paragrafen
forts�tter dock att g�lla i de fall de h�nf�r sig till tiden efter utg�ngen av
december 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381.
2 Senaste lydelse av 13 kap. 3 � 2021:22.

SFS

2021:595

Publicerad
den

18 juni 2021

;