SFS 2021:597 Förordning om ändring i förordningen (2021:219) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:219) om ändring i

förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:219) om ändring i förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska utgå.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:597

Publicerad
den

18 juni 2021