SFS 2021:701 Förordning om ändring i förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

SFS2021-701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1179) med

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

gasanordningar

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2018:1179) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar ska ha följande
lydelse.

6 §1 Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter när
det gäller marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknads-
kontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 �ndringen innebär att första stycket tas bort.

SFS

2021:701

Publicerad
den

24 juni 2021