SFS 2021:703 Förordning om ändring i förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

SFS2021-703.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1249) om ersättning för

kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att det i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader
för kompetensinsatser vid korttidsarbete ska införas två nya punkter, 3 och
4, av följande lydelse.

3. I stället för vad som anges i 5 § första stycket ska en ansökan om

preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som
avser månaderna juli�september 2021 ha kommit in till Tillväxtverket senast
vid utgången av november 2021.

4. I stället för vad som anges i 6 § ska avstämning av preliminär ersättning

för kostnader för enskilda kompetensinsatser som lämnats av Tillväxtverket
för månaderna juli�september 2021 göras senast vid utgången av december
2021.

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:703

Publicerad
den

24 juni 2021