SFS 2021:716 Förordning om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS2021-716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande

av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om

sjuklön

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:292) om ikraftträdande av
lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska utgå.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:716

Publicerad
den

24 juni 2021