SFS 2021:720 Förordning om ändring i förordningen (2021:296) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-720.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:296) om upphävande av

förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner

med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:296) om upphävande av
förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av
sjukdomen covid-19 ska utgå.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:720

Publicerad
den

24 juni 2021