SFS 2021:722 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:60) om

viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen

covid-19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:60) om viss sjukpen-
ning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av
sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av juni 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av september

2021,

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4.2 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i

förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid före utgången av
september 2021.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:298.
2 Senaste lydelse 2021:298.

SFS

2021:722

Publicerad
den

24 juni 2021