SFS 2021:729 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2021-729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

SFS

2021:729

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:729

Bilaga1

Belopp för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften
I denna bilaga anges de belopp som för olika miljöfarliga verksamheter ska
användas för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften enligt 2 kap.

LIVSMEDEL OCH FODER
Slakterier
15.10-i
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för produktion

baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för produktion som

inte omfattas av 1.

15.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § miljöpröv-
ningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Livsmedel och foder av animaliska råvaror
15.40-i
och 15.45 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4
eller 5 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser anläggning för framställning av

a) livsmedel med bearbetning av animaliska biprodukter, eller
b) foder med bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska biprodukter

som råvara per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser

a) rökning, eller
b) framställning av foder med bearbetning av upp till 10 000 ton

animaliska biprodukter som råvara per kalenderår, och

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1 eller 2.

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror
15.90-i
och 15.95 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8
eller 9 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser rostning av kaffe,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling med en produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte
omfattas av 1 eller 2, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av någon av 1�3.

1 Senaste lydelse 2018:1459.

background image

3

SFS

2021:729

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror
15.131-i
och 15.141 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap.
12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

för framställning av foder med bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska
biprodukter som råvara per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), med en produktion

av mer än 10 000 ton livsmedel per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1 eller 2.

Mjölkprodukter
15.170-i
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § miljö-
prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Annan livsmedelstillverkning
15.185-i och 15.190
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap.
17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter med en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton
per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan

verksamhet som inte omfattas av någon av 1�3.

15.210 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller
13 200 kronor (K).

15.230 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

15.250 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för framställning av
malt,
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för framställning

av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för framställning

av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per
kalenderår.

15.270 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljö-
prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

för tillverkning av jäst, och

background image

4

SFS

2021:729

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för anläggning för

tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

TEXTILVAROR
17.10-i
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är beloppet 110 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).