SFS 2021:750 Förordning om upphävande av förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS2021-750.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2000:208) om

producentansvar för glödlampor och vissa

belysningsarmaturer

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:208) om producentansvar för
glödlampor och vissa belysningsarmaturer1 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för glödlampor

som har tillverkats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:210.

SFS

2021:750

Publicerad
den

30 juni 2021