SFS 2021:751 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

SFS2021-751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1075) om

producentansvar för elutrustning

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning ska ha följande lydelse.

22 § Andra bestämmelser om producentansvar finns i förordningen
(2007:185) om producentansvar för bilar och förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

SFS

2021:751

Publicerad
den

30 juni 2021