SFS 2021:759 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

SFS2021-759.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elförordningen (2013:208)

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om elförordningen (2013:208)

dels att 23 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 23 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:759

Publicerad
den

30 juni 2021