SFS 2021:773 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS2021-773.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av uppgift om Riksbankens referensränta

Beslutat den 1 juli 2021

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den
1 juli�31 december 2021 är 0,00 procent.

På Riksbankens vägnar

Anders Gånge

Jan Schüllerqvist

SFS

2021:773

Publicerat
den

2 juli 2021