SFS 2021:774 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–juni 2021

SFS2021-774.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:143) om

omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för

augusti 2020�juni 2021

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2021:143) om omsättnings-
stöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020�juni 20211 ska ha följande
lydelse.

4 §2 Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti�oktober 2020,
2. november och december 2020,
3. januari och februari 2021,
4. mars 2021,
5. april 2021,
6. maj 2021, och
7. juni 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning

enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än 25 procent av
antalet kalenderdagar under den referensperiod som avses i andra stycket får
i stället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens
referensperiod (alternativ referensperiod). Vid beräkningen av antalet
kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning ska 12 kap. 32 §
socialförsäkringsbalken tillämpas.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2021.
2. Bestämmelsen i 4 § tredje stycket i den äldre lydelsen gäller dock

fortfarande för stödperioder före stödperioden mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:417.
2 Senaste lydelse 2021:417.

SFS

2021:774

Publicerad
den

2 juli 2021