SFS 2021:780 Förordning om ändring i förordningen (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

SFS2021-780.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:133) om statsbidrag till

vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av

covid-19

Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:133) om statsbidrag
till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SF

S 2021:780

Publicerad
den

6 juli 2021