SFS 2021:794 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:794

Publicerad
den

9 juli 2021

background image

2

SFS

2021:794

Bilaga1

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Albanien
Armenien
Australien
Azerbajdzjan
Bosnien och Hercegovina
Brunei
Förenta staterna
Hongkong
Israel
Japan
Jordanien
Kanada
Kosovo
Libanon
Macao
Moldavien
Montenegro
Nordmakedonien
Nya Zeeland
Qatar
Rwanda
Saudiarabien
Serbien
Singapore
Sydkorea
Taiwan
Thailand

1 Senaste lydelse 2021:707.