SFS 2021:796 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

SFS2021-796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:715) om

möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:715) om möjlighet att tillfäl-
ligt hyra ut bostäder till studenter, som gäller till utgången av juli 2021, ska
fortsätta att gälla till och med den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Johanna Dunér
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:796

Publicerad
den

9 juli 2021