SFS 2021:798 Förordning om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

SFS2021-798.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i

Sverige

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att det i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska införas en ny punkt, 3, av
följande lydelse.

3. Bestämmelserna i 2 § första stycket i den upphävda förordningen gäller

fortfarande för överklagande av beslut som har fattats enligt 17 § lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-
tillstånd i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Klefbäck
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:798

Publicerad
den

9 juli 2021