SFS 2021:799 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2021-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

5 § 1 Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett
uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har
beviljats enligt

� 5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716),
� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen,
� någon av 16 c�16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller

� någon av 1�4 §§ lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande

på gymnasial nivå.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Mats Rundström
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1085.

SFS

2021:799

Publicerad
den

9 juli 2021