SFS 2021:815 Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

SFS2021-815.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när

vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2021:273) om statligt stöd när
vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 20211 ska ha följande
lydelse.

9 §2 Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med
50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och
hyresgästen har kommit överens om för en period som anges i 1 §.

Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga

ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Från det beloppet ska avdrag göras
för följande stöd eller lån som beviljats hyresgästen eller ett annat företag i
samma koncern som hyresgästen där koncernen är av sådant slag som anges
i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

1. stöd enligt denna förordning,
2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokal-

hyresgäster fått rabatt på hyran,

3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838)

om omställningsstöd för maj�juli 2020,

4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer

och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19, och

5. lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av

skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av sprid-
ningen av sjukdomen covid-19.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Conny �hman
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:587.

2 Senaste lydelse 2021:587.

SFS

2021:815

Publicerad
den

20 juli 2021