SFS 2021:817 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Sara Ahmed
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:817

Publicerad
den

20 juli 2021

background image

2

SFS

2021:817

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

160. stöd enligt lagen (2020:548) om
omställningsstöd eller förordningen
(2021:816) om statligt stöd för vissa
planerade evenemang som inte kunnat
genomföras

med

anledning

av

begränsningar som beslutats för att
förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

sekretessen gäller inte beslut om
omställningsstöd, beslut om återkrav
av omställningsstöd och beslut i
ärenden om statligt stöd för vissa
planerade evenemang som inte kunnat
genomföras

med

anledning

av

begränsningar som beslutats för att
förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

1 Senaste lydelse 2021:674.

background image

3

SFS

2021:817

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Europeisk läkemedelsmyndighet
Evenemangsstöd
Explosiva varor

33

160

56