SFS 2021:818 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2021-818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska införas en ny
paragraf, 5 d §, av följande lydelse.

5 d § På begäran av Skatteverkets verksamhet för evenemangsstöd ska
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1 och 2 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut
från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den
utsträckning det behövs för handläggning enligt förordningen (2021:816)
om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras
med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.

Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

SFS

2021:818

Publicerad
den

20 juli 2021