SFS 2021:822 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 22 juli 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 26 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:822

Publicerad
den

23 juli 2021

background image

2

SFS

2021:822

Bilaga1

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Albanien
Armenien
Australien
Azerbajdzjan
Bosnien och Hercegovina
Brunei
Förenta staterna
Hongkong
Israel
Japan
Jordanien
Kanada
Kosovo
Libanon
Macao
Moldavien
Montenegro
Nordmakedonien
Nya Zeeland
Qatar
Saudiarabien
Serbien
Singapore
Sydkorea
Taiwan
Ukraina

1 Senaste lydelse 2021:794.