SFS 2021:827 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2021-827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Utfärdad den 29 juli 2021

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § körkortsförordningen (1998:980) ska
ha följande lydelse.

3 kap.
11 §
1 Den som avlägger ett körprov inför en förarprövare hos Trafikverket
ska tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för provet.

Vid körprov för behörighet B ska i stället ett fordon användas som är

lämpligt för provet och som ägs eller innehas av

1. Trafikverket,
2. en trafikskola med tillstånd enligt 2 § första stycket lagen (1998:493)

om trafikskolor, eller

3. en gymnasieskola.
Transportstyrelsen får, efter samråd med Trafikverket, meddela före-

skrifter om undantag från andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Susanna Broms
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:142.

SFS

2021:827

Publicerad
den

30 juli 2021