SFS 2021:831 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021

SFS2021-831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020�september 2021

Utfärdad den 12 augusti 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�september 20211 ska införas en ny
paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a § Trots det som anges i 6 § första stycket ska enbart den
omständigheten att företaget har tagit emot stöd enligt förordningen
(2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag inte
innebära att stöd enligt denna förordning inte får lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:704.

SFS

2021:831

Publicerad
den

13 augusti 2021