SFS 2021:833 Förordning om ändring i förordningen (2021:599) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-833.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:599) om ändring i

förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 19 augusti 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:599) om ändring i
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska utgå,
dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021 i fråga om 4 kap.

8 § och i övrigt den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Gunilla Svedberg
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:833

Publicerad
den

21 augusti 2021