SFS 2021:834 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-834.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 19 augusti 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1470) om yrkesförar-
kompetens ska införas en ny paragraf, 4 kap. 8 §, av följande lydelse.

4 kap.
8 §
1 Europeiska kommissionens beslut (EU) 2021/1356 av den 30 juni
2021 om tillstånd för Sverige att tillämpa en förlängning av vissa
tidsperioder som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2021/267 innebär vissa tillfälligt förlängda giltighetstider för
yrkeskompetensbevis.

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Gunilla Svedberg
(Infrastrukturdepartementet)

1 Tidigare 4 kap. 8 § upphävd genom 2021:

833.

SFS

2021:834

Publicerad
den

21 augusti 2021