SFS 2021:836 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

SFS2021-836.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och

några andra stater till Sverige

Utfärdad den 26 augusti 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till
Sverige1, som gäller till och med den 31 augusti 20212, ska fortsätta att gälla
till och med den 31 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:434.
2 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:650.

SFS

2021:836

Publicerad
den

27 augusti 2021